Tìm kiếm

FILLER WORDS TRONG IELTS SPEAKING

filler words trong Ielts speaking

Trong các tiêu chí đánh giá của IELTS Speaking. Có thể thấy độ trôi chảy mạch lạc (Fluency and Coherence) khá chú trọng về khả năng sử dụng các Filler words (Discourse markers). Một cách đa dạng và đúng ngữ cảnh khi nói tiếng Anh. Và bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi IELTS, nhưng […]