Tìm kiếm

PHÂN BIỆT CÁC ACCENT TRONG TIẾNG ANH

Tiếng Anh hiện tại đang là ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới. Các nước sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ và ngôn ngữ thứ 2 rất nhiều. Mỗi địa phương sẽ có những thói quen, ngữ điệu khác nhau mà người mới nghe sẽ khó thích nghi được. Vậy hãy […]